Privacyverklaring GDPR

TOP Security B.V., gevestigd aan Middelste Groes 10, 5384 VV Heesch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.topsecurity.nl, Middelste Groes 10, 5384 VV Heesch +31 412 475788

1. Janine Budding is de Functionaris Gegevensbescherming voor TOP Security B.V.. Zij is te bereiken via janine@topsecurity.nl+31 412 4755788

Persoonsgegevens die wij verwerken

TOP Security B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als je een account aanmaakt op TOP Security B.V.:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@topsecurity.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TOP Security verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

TOP Security neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TOP Security B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TOP Security bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > Gedurende levering van diensten aan ontvanger > Toegang website en verzenden nieuwsbrief. En toegang faciliteren tot de webshop. Zodra jij je uitschrijft verwijderen wij je gegevens.

Geboortedatum > Gedurende levering van diensten aan ontvanger > Leeftijdscontrole i.v.m. toegang webshop en verzenden nieuwsbrief. En toegang faciliteren tot de webshop. Zodra jij je uitschrijft verwijderen wij je gegevens.

Emailadres > Gedurende gebruik van nieuwsbrief en diensten door ontvanger > versturen nieuwsbrief en toegang faciliteren

Bedrijfsadres, Vakgebied en interesses > Gedurende gebruik van nieuwsbrief en diensten door ontvanger > versturen nieuwsbrief en toegang faciliteren

Provide Support Cookie > 6 maanden > Voor het starten van een live chat

Cookies Google Analytics > 26 maanden > optimalisatie en meten website bezoek in algemene zin.

Delen van persoonsgegevens met derden

TOP Security B.V. verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TOP Security B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Aanwezige cookies:Essentieel cookie:

Cookie consent, voor het goed laten functioneren van de website. Bewaartermijn 26 maanden.

Website analyse:

Google Analytics, voor bijhouden van geanonimiseerde websitestatistieken, bewaartermijn 26 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@topsecurity.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. TOP Security B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

TOP Security B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TOP Security B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op TOP Security B.V. via info@topsecurity.nl

Laatst bijgewerkt door Janine Budding, 18 januari 2018